تابستان فرصت مناسبی برای عمق بخشیدن به مطالبی است که در سال تحصیلی گذشته خوانده اید. بنابراین این طور فکر نکنید که حالا که دیگر کلاس پنجم تمام شده و نیازی نیست به مطالب کلاس پنجم بپردازیم.

برای انتخاب کتاب های مناسب برای تابستان کلاس پنجم به ششم، به علاقه مندی دانش آموز و جذابیت کتاب ها برای او حتما توجه کنید.

کتاب خوب کتابی است که بتواند فرزند ما را مجذوب خود کند.

حتما توجه داشته باشید که هیچ گاه کار با این کتاب ها را به صورت یک تکلیف برای دانش آموزان درنیاورید.

در ادامه تعدادی کتاب با محتوای متنوع و جذاب به شما معرفی کردیم که می تواند در تابستان با آن ها سرگرم باشد و هم چنین درس هایش را مرور کند تا از یادش نرود. این کتاب ها به شیوه ای متفاوت و جذاب به مباحث درسی پرداخته اند.

با کلیک روی هر کتاب می توانید توضیحات و بخشی از محتوای آن را ببینید.

در صورتی که هر سوالی داشتید می توانید از پشتیبانی واتساپی گه در پایین صفحه مشاهده می کنید کمک بگیرید.