توسعه توانمندی معلمان

به سوی غنای دانش

/
حد مطالعه و دانش‌اندوزی تا کجاست؟ تا پس از آن با خیال راحت به کار و…
توسعه توانمندی معلمان

جمع‌بندی کارگاه سوم توسعه‌ی توانمندی معلمان

/
مقدمه با شروع کارگاه سوم تقریبا می‌دانستیم که کدام معلمان…
توسعه توانمندی معلمان

جمع‌بندی کارگاه دوم توسعه‌ی توانمندی معلمان

/
مقدمه پس از شروع کارگاه دوم، برخی از معلمان اقدام به ارسال پ…
توسعه توانمندی معلمان

اولویت‌بندی فعالیت‌ها

/
بسیاری از افراد فکر می‌کنند که مدیریت زمان یعنی این‌که چه کار کنیم تا…
توسعه توانمندی معلمان

پرهیز از اهمال‌کاری

/
برای واژه‌ی «اهمال‌کاری»، معانی متفاوتی می‌توان در نظر گرفت. …
توسعه توانمندی معلمان

سنجش واقعی خواسته‌ها – آیا کمال‌طلبی بیش از حد مفید است؟

/
برخی افراد، استانداردهای بالایی در زندگی برای خود تعیین و ب…
توسعه توانمندی معلمان

نمایش و بازی و آموزش

/
ترکیب مناسب کتاب و بازی در پرورش فکر کودکان تقویت قدرت …
توسعه توانمندی معلمان

یگانه‌بودن هر دانش‌آموز

/
شما یک معلم هستید و با تعدادی دانش‌آموز سر و کار دارید. قبل از آن‌که سرا…