توسعه توانمندی معلمان

جمع‌بندی کارگاه سوم توسعه‌ی توانمندی معلمان

/
مقدمه با شروع کارگاه سوم تقریبا می‌دانستیم که کدام معلمان…
توسعه توانمندی معلمان

جمع‌بندی کارگاه دوم توسعه‌ی توانمندی معلمان

/
مقدمه پس از شروع کارگاه دوم، برخی از معلمان اقدام به ارسال پ…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی چهلم: اولویت‌بندی فعالیت‌ها

/
بسیاری از افراد فکر می‌کنند که مدیریت زمان یعنی این‌که چه کار کنیم تا…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سی و نهم: پرهیز از اهمال‌کاری

/
برای واژه‌ی «اهمال‌کاری»، معانی متفاوتی می‌توان در نظر گرفت. …
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سی و هشتم: خواسته‌هایمان را بسنجیم

/
برخی افراد، استانداردهای بالایی در زندگی برای خود تعیین و ب…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سی و هفتم: نمایش و بازی

/
ترکیب مناسب کتاب و بازی در پرورش فکر کودکان تقویت قدرت …
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سی و ششم: توجه به منحصربه‌فرد بودن دانش‌آموز

/
شما یک معلم هستید و با تعدادی دانش‌آموز سر و کار دارید. قبل از آن‌که سرا…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سی و پنجم: تکنیک شش کلاه

/
ابزار موثر توانمندسازی در ارزیابی‌ صحیح ایجاد فضایی شاد و درگی…