توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و یکم: لذت بردن از یادگیری

/
افزایش آموخته‌ها و دانش بسیار مهم است. اما باید سومین اولویت م…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیستم: شیوه‌های دیگر

/
تعداد و انواع شیوه‌های آموزشی در دبستانک بسیار زیاد است. همه…
در آینده می خواهی چکاره شوی

چرا نباید از بچه‌ها بپرسیم که «وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه‌کاره شوی؟»

/
بیشتر ما از وقتی کودکمان زبان باز می‌کند شروع به پرسیدن این …
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی نوزدهم: آموزش شطرنج (هم‌خوان با درس علوم)

/
فراگیری شطرنج برای هر کس، امکان خوبی است که ذهن خود را با روشی لذت…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی هجدهم: شعر در خدمت افزایش توانایی‌های زبانی کودکان

/
با زبان چه کار کنیم؟ انسان موجودی اجتماعی است که در صورت جدا…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی هفدهم: آموزش زیست‌محیطی

/
ایجاد علاقه به محیط زیست و آموزش ضرورت و نحوه‌ی نگه‌داری از آن یکی از…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی شانزدهم: آموزش‌های پیش از دبستان

/
آموزش‌های پیش از دبستان را می‌توان در دو دسته‌ی کلی قرار دارد: …
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی پانزدهم: فلسفیدن با همه‌ی مباحث درسی

/
«فلسفیدن»، آن‌چنان که در این کتاب‌ها می‌بینید، نه چند روزه و چند ساله…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی چهارهم: یادگیری متقاطع

/
روشی بسیار پیشرفته‌ و جالب که در شش کتاب یادگیری متقاطع برا…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سیزدهم: دانش متن‌خوانی (سواد خواندن)

/
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ارتباطی انسان‌ها در تعامل‌های اجتما…