توسعه ی توانمندی معلمان

تجربه‌ی یک سرپرست از طرح توسعه‌ی توانمندی معلمان

/
♦️ ابتدا تغییرات، کم کم بود و ناگهان: پیشرفت در کیفیت پاسخ‌ها هنگ…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی سی‌ام: چند اصل مهم آموزشی

/
پرهیز از پلشتی‌ها در کتاب‌های دبستانک تا حد امکان از واگ…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و نهم: تاب‌آوری، خوش‌بینی، اتکا به نفس و امیدواری

/
چشم‌اندازی که نشر دبستانک از آینده و فردای جامعه‌ی ایران در نظر …
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و هشتم: استعداد، هوش و باقی قضایا

/
برخی مادرها و پدرها، حتی پیش از تولد فرزندشان، خواب هوش و استعداد…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و هفتم: آزمون، سنجش و مقایسه

/
در دبستانک، هیچ نوع آزمون، سنجش و مقایسه‌ای به رسمیت شناخته …
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و ششم: آینده در حال

/
ساده‌ترین توضیح که مفهوم دبستانکی «آینده در حال» را می‌توان درک…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و پنجم: ارتباط‌های عمودی و افقی میان مفاهیم، مباحث و درس‌ها در آموزش‌های دبستانکی

/
در گذشته‌های خیلی دور، عالم و دانشمند به کسی گفته می‌شد که در اکثر یا…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و چهارم: پازل دبستانک

/
آشنایی با تفکر مجموعه‌ای هدف از معرفی پازل دبستانک این نیس…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و سوم: دبستانک و آن کهنه‌کمانک (کاربردی کردن همه‌ی مبحث های درسی)

/
دبستانک در مجموعه‌ی آموزش‌هایش سه برگ برنده دارد. اولی پ…
توسعه توانمندی معلمان

جزوه‌ی بیست و دوم: الگوی آموزشی دبستانک (یادگیری تلفیقی)

/
حافظ ادبیات و شعر ایران‌زمین، شعری دارد که بسیار زیباست. از ه…