شاهنامه یعنی چه؟ شاهنامه چیست؟

طبق لغت نامه‌ی دهخدا شاهنامه به معنی «نامه‌ی ممتاز در نوع خود» یا «نامه‌ی شاه» است. شاهنامه کتاب تاریخ و سرگذشت پادشاهان ایران است. در زبان پهلوی به آن «خدای نامه» می‌گفتند. شاهنامه کتابی است که در آن شرح زندگانی و نبرد شاهان و پهلوانان آنان آمده است. شاهنامه نام بزرگ‌ترین شاهکار ادبی ایران از ابوالقاسم فردوسی طوسی است.

شاهنامه‌ی سی‌جلدی دبستانک برای تقویت درک مطلب دانش آموزان بسیار مناسب است. کودکان اول تا ششم دبستان در این کتاب ها در هر صفحه برای آن بخش از داستان که می خوانند در کادرهای خالی تصویرسازی می کنند.

اطلاعات کتاب ها را در ادامه ببینید.

موضوع داستان‌های شاهنامه ی دبستانک برای کودکان اول تا ششم دبستان

داستان‌های شاهنامه کودکان پایه‌ی اول دبستان

۱. کتاب آغاز ایران
موضوع: کیومرث

۲. کتاب آتش و نوشتن
موضوع: هوشنگ و طهمورث


داستان‌های شاهنامه کودکان پایه‌ی دوم دبستان

۳. کتاب در اوج پیشرفت
موضوع: پادشاهی جمشید

۴. کتاب غرور و تباهی
موضوع: سقوط جمشید، برآمدن ضحاک

۵. کتاب ظلم هزارساله
موضوع: ضحاک، اوج تا سقوط

۶. کتاب قیام کاوه‌ی آهنگر
موضوع: فریدون و مرگ ضحاک

۷. کتاب فریدون و پسرانش
موضوع: پادشاهی فریدون

۸. کتاب داستان سیمرغ
موضوع: پادشاهی منوچهر و بازگشت زال

۹. کتاب زال و رودابه
موضوع: سفر به کابل، آشنایی زال و رودابه، موافقت منوچهر با ازدواج آن دو


داستان‌های شاهنامه کودکان پایه‌ی سوم دبستان

۱۰. کتاب پهلوان همیشه پیروز
تولد و رشد رستم، مرگ منوچهر، دوران نوذر

۱۱. کتاب جنگ‌های ایران و توران
زو، گرشاسب و کی‌قباد

۱۲. کتاب هفت‌خان (خوان) رستم
کی‌کاووس، جنگ مازندران

۱۳. کتاب جنگ هاماوران
کاووس و سودابه، جنگ با تورانیان

۱۴. کتاب برآمدن سهراب
همکاری با افراسیاب، دژ سپید، گردآفرید

۱۵. کتاب رستم و سهراب
نبرد پدر و پسر، مرگ سهراب


داستان‌های شاهنامه کودکان پایه‌ی چهارم دبستان

۱۶. کتاب گذر از آتش و تاج
موضوع: بزرگ شدن سیاوش نزد رستم، ماجرای سودابه

۱۷. کتاب سوگ سیاوش
موضوع: سیاوش و فرنگیس؛ قربانی حیله‌گری

۱۸. کتاب خون‌خواهی سیاوش ۱
موضوع: لشکرکشی رستم به توران، آوردن فرنگیس و کی‌خسرو، آغاز پادشاهی کی‌خسرو

۱۹. کتاب خون‌خواهی سیاوش ۲
موضوع: پادشاهی کی‌خسرو، ادامه‌ی جنگ با توران، فرود

۲۰. کتاب خون‌خواهی سیاوش ۳
موضوع: ادامه‌ی جنگ‌های ایران و توران


داستان‌های شاهنامه‌ی کودکان پایه‌ی پنجم دبستان

۲۱. کتاب خون‌خواهی سیاوش ۴
موضوع: کاموس کشانی، خاقان چین و پیروزی رستم

۲۲. کتاب بیژن و منیژه
موضوع: اکوان دیو، آشنایی بیژن با دختر افراسیاب، زندانی شدن بیژن در چاه، نجات بیژن توسط رستم

۲۳. کتاب یازده رخ
موضوع: حمله‌ی متقابل توران به ایران، نبردهای تن به تن پهلوانان

۲۴. کتاب نبرد شاهان
موضوع: نبرد بزرگ کی‌خسرو با افراسیاب، شکست افراسیاب

۲۵. کتاب فرجام شاهان
موضوع: کشته شدن افراسیاب و کناره‌گیری کی‌خسرو


داستان‌های شاهنامه کودکان پایه‌ی ششم دبستان

۲۶. کتاب تخت و بخت
موضوع: مجادله‌ی لهراسب و پسر، گشتاسب و کتایون

۲۷. کتاب آخرین پادشاه اسطوره‌ای
موضوع: ظهور زرتشت، جنگ گشتاسب و ارجاسب

۲۸. کتاب هفت‌خان (خوان) اسفندیار
موضوع: خوانِ گرگ‌ها، شیرها، اژدها، جادوگر، سیمرغ، برف و سرما و رویین‌دژ

۲۹. کتاب رستم و اسفندیار
موضوع: بازگشت اسفندیار به ایران و رفتن به جنگ رستم

۳۰. کتاب نام‌نامه
موضوع: خلاصه‌ی همه‌ی داستان‌ها، نام‌نامه‌ی شاهنامه


برای خرید مجموعه ی کامل کتاب داستان های شاهنامه محصول زیر را ببینید.